Què podem fer

 

QUE PODEM FER

quepodempic

 • La idea que ens mena és crear una Xarxa de 50 Parcs de
  les Olors a Catalunya i, previsiblement, organitzar xarxes
  semblants en d’altres indrets del món.
  L’estructura en Xarxa, amb uns serveis centrals que ajuden
  a crear, gestionar i dinamitzar els diferents Parcs, fa que
  de manera col-laborativa es comparteixin els coneixements,
  s’innovi, s’estalviïn costos i es pugui garantir la comercialit-
  zació dels productes a la nostres agrobotigues.Per altra banda, la col-laboració amb la Xarxa de Parcs de
  les Olors d’empreses que disposen d’un programa de
  Responsabilitat Social i Ambiental podrà fomentar acords
 • de col-laboració, programes de voluntariat, etc. També les
  entitats que treballen amb persones amb discapacitat o risc
  de marginalitat social poden col-laborar amb la Xarxa Parc
  de les Olors per fer programes d’ocupació i formació per a
  aquests col-lectius.
  Parc de les Olors és una oportunitat d’ocupació per a la
  població femenina i per a persones amb risc de marginalitat.
  Les diferents activitats que inclou un Parc de les Olors:
  jardineria, educació, assecatge de plantes, elaboració de
  productes derivats, etc., permeten crear nous i estimulants
  contextos professionalis vinculats al món rural i a la
  sostenibilitat.

Comments are closed.