Sobre Nosaltres

SOBRE NOSALTRES

Qui Som?

La idea que ens mena és crear una Xarxa de 50 Parcs de les Olors a Catalunya i, previsiblement, organitzar xarxes semblants en d’altres indrets del món.

L’estructura en Xarxa, amb uns serveis centrals que ajuden a crear, gestionar i dinamitzar els diferents Parcs, fa que de manera col·laborativa es comparteixin els coneixements, s’innovi, s’estalviïn costos i es pugui garantir la comercialització dels productes a la nostres agrobotigues.

Per altra banda, la col·laboració amb la Xarxa de Parcs de les Olors d’empreses que disposen d’un programa de Responsabilitat Social i Ambiental -RSCA-,  podrà fomentar acords de col·laboració, programes de voluntariat, etc. També les entitats que treballen amb persones amb discapacitat o risc de marginalitat social poden col·laborar amb la Xarxa Parc de les Olors per fer programes d’ocupació i formació per a aquests col·lectius.

Parc de les Olors és una oportunitat d’ocupació per a la població femenina i per a persones amb risc de marginalitat. Les diferents activitats que inclou un Parc de les Olors: jardineria, educació, assecatge de plantes, elaboració de productes derivats, etc., permeten crear nous i estimulants contextos professionalis vinculats al món rural i a la sostenibilitat.

Què Fem?

El punt fort i d’identitat de la Xarxa Parc de les Olors és basa en la força de la col·laboració. Entre els propis parcs, de manera que la suma de molts petits productors representa un volum considerable de producció que s’organitza, es gestiona i es comercialitza també de manera col·laborativa.

1- Cultiu ecològic i programat, d’una gran diversitat d’espècies de PAM. Amb especial incidència en la valorització d’espècies mediterrànies gairebé oblidades.
2- Processat de planta i elaboració de productes de tot tipus que suposin l’aplicació de les PAM i de la flora útil de les nostres terres. Aquests productes es fan com a resultat de la col·laboració amb la indústria del país. Cas per exemple de la cosmètica, dels licors, de la cervesa, etc,
3- Venda de proximitat dels nostres productes a l’agrobotiga de cada parc i als centres col·laboradors de la Xarxa., així com a la botiga online. En principi es preveu que arribem a tenir un Parc de les Olors a cada comarca. I és feina de cada parc fer la comercialització dels nostres productes als establiments de la seva comarca.
4- Activitats de divulgació i promoció de les PAM, així com events culturals, formació etc.

Per què ho fem?

Parc de les Olors és una franquícia social creada per

1- Oferir una estratègia innovadora al camp per a millorar les condicions del patrimoni rural i especialment de la gent que s’hi ha de guanyar la vida.
2- Fomentar el desenvolupament del sector de cultiu i elaboració de productes derivats de les plantes aromàtiques, culinàries i medicinals, des de les petites iniciatives de cultiu que suposa cada Parc. Tot organitzant la producció, l’especialització i sobretot la col•laboració entre els productors i una relació directa amb els consumidors.
3- Ajudar a recuperar la cultura etnobotànica de manera senzilla i mitjançant experiències d’aprenentatge sensorials, emocionals, però també riguroses i pràctiques.
4- Crear nous productes artesans, de qualitat i amb una forta càrrega d’innovació per a fer-los arribar directament als consumidors mitjançant la xarxa dels propis parcs i dels establiments col·laboradors.

Com ens organitzem?

Oferir una estratègia innovadora al camp per a millorar les condicions del patrimoni rural i especialment de la gent que s’hi ha de guanyar la vida.

Proposem un model de desenvolupament rural sostenible. Espais rurals marginals, però situats en indrets accessibles d’interès paisatgístic, poden trobar en la creació d’un Parc de les Olors una manera de valoritzar-los amb una inversió assequible i una intervenció mínima.

El cultiu que es fa a cada Parc respon als criteris de l’agricultura ecològica.

Cada entorn, cada emprenedor/a i cada instal-lació tenen característiques pròpies que enriqueixen en tots els sentits el conjunt de la Xarxa.

Es tracta de conservar el concepte, el sistema d’organització i el rigor que aporta la marca, però, a la vegada, tant en el disseny de cada Parc com en el seu programa d’activitats i productes, s’hi preveuen les adaptacions necessàries relacionades amb el propi entorn: el paisatge i el clima específics, l’espai disponible, la localització, el model de gestió i el mercat.

Els responsables de cada Parc de les Olors són emprenedors/res, coordinats
i assessorats per l’empresa creadora, que actua com a eix central d’una estructura empresarial en xarxa, col-laborativa i organitzada com a franquícia social.

L’establiment de ponts i oportunitats directes entre productors i consumidors es reforça perquè cada Parc de les Olors és un jardí visitable, on es poden fer visites guiades, tallers, cursos etc. Així mateix, es poden comprar els productes de la marca a la pròpia agrobotiga de cada parc. Contemplem fer efectiva la col-laboració entre la indústria i els productors mitjançant l’aplicació de programes de responsabilitat social i ambiental. Entenem que la millor estratègia per fer créixer el sector econòmic vinculat a la producció i processat de plantes aromàtiques, medicinals i culinàries de cultiu ecològic a Catalunya és aplegant esforços.

Comments are closed.