Qui Som

La idea que ens mena és crear una Xarxa de 50 Parcs de les Olors a Catalunya i, previsiblement, organitzar xarxes semblants en d’altres indrets del món.

L’estructura en Xarxa, amb uns serveis centrals que ajuden a crear, gestionar i dinamitzar els diferents Parcs, fa que de manera col·laborativa es comparteixin els coneixements, s’innovi, s’estalviïn costos i es pugui garantir la comercialització dels productes a la nostres agrobotigues.

Per altra banda, la col·laboració amb la Xarxa de Parcs de les Olors d’empreses que disposen d’un programa de Responsabilitat Social i Ambiental -RSCA-,  podrà fomentar acords de col·laboració, programes de voluntariat, etc. També les entitats que treballen amb persones amb discapacitat o risc de marginalitat social poden col·laborar amb la Xarxa Parc de les Olors per fer programes d’ocupació i formació per a aquests col·lectius.

Parc de les Olors és una oportunitat d’ocupació per a la població femenina i per a persones amb risc de marginalitat. Les diferents activitats que inclou un Parc de les Olors: jardineria, educació, assecatge de plantes, elaboració de productes derivats, etc., permeten crear nous i estimulants contextos professionalis vinculats al món rural i a la sostenibilitat.

Comments are closed.