Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat

Què?
• Conèixer la complexitat dels components de l’oli essencial de les plantes aromàtiques i medicinals mediterranies. Per què fan tanta olor? Quina funció biològica cumpleix l’oli essencial? Com produeixen i emmagatzemen el seu oli essencial?
• Iniciar-se en el món de la química orgànica de les plantes. Què és un principi actiu?Com l’obtenim? Quin són els tipus bàsics de principis actius? Per a què serveixen?
• Vivenciar els processos d’extracció i aplicació dels olis essencials en diferents tipus de productes. Com es fa una destil·lació? Com es fa una maceració en diferents solvents? I una infusió?
• Prendre consciència de l’aportació valuosa que poden fer les plantes a la nostra salut i a la salut del planeta.

Com?
Recorren les diferents àrees del Parc. Cullen planta i fan una destil·lació, fan una maceració, fan una infusió, i de cada procés van  adquirint els coneixements d’una manera inductiva però metòdicament registrada amb imatges i amb informació escrita que després poden treballar-se a l’aula.
On?
El Parc de les Olors té les instal·lacions adequades per poder fer un recorregut ric en contingut en les diferents àrees de bosc, cultiu i en els espais habilitats expressament per poder fer els tallers.
Alhora que també permet combinar l’aprenentatge amb els moments per gaudir de la natura i compartir l’experiència amb el grup.

La visita inclou
• Taller pràctic d’btenció dels extractes vegetals (infusió, decocció, olis i tintures macerades) en el que els alumnes elaboraran un producte que s’enduran a casa.
• Demostració d’una destil.lació de planta aromàtica amb alambí, de la qual veuran com s’extreuen els olis essencials i els hidrolats.

Per informació i reserves:

Contacte Coordinadora:
Sandra Cortada
educacio@parcdelesolors.com

La visita inclou • Taller pràctic d’btenció dels extractes vegetals (infusió, decocció, olis i tintures macerades) en el que els alumnes elaboraran un producte que s’enduran a casa. • Demostració d’una destil.lació de planta aromàtica amb alambí, de la qual veuran com s’extreuen els olis essencials i els hidrolats.
Conèixer la flora mediterrània, les seves característiques i aplicacions per a la salut.
Les visites guiades a camp es combinen amb el treball agrícola i els tallers pràctics. El discurs es construeix a partir de les preguntes que es fa a l’alumnat i entre tots extraiem conclusions de la observació i la deducció.

Comments are closed.