Preus secundaria 2020-2021

Preus amb IVA inclòs.

SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Grups de 10 a 15 alumnes: 13,20€ per alumne
Més de 15 alumnes: 12€ per alumne

Per formalitzar la reserva caldrà fer l'ingrés d'una bestreta de 150€ al número de compte:

BBVA
IBAN ES97 0182 9792 5302 0013 8421
I-magina divulgacio s.l.

El mateix dia de la visita es farà arribar la factura a l'escola i caldrà ingressar l'import restant.

Comments are closed.