27 d’abril de 2019 – Jornada tècnica: fertilitat del sòl i compost agroecològic – Parc de les Olors del Serrat

Jornada tècnica al voltant de la fertilitat del sól i com fer un compost per a una finca agroecològica Tot prenent el cas del sòl del Parc de les Olors del Serrat, que hem analitzat recentment, aprendrem a interpretar-ne els resultats i a fer el compost adaptat a les necessitats de fertilització . Una jornada tècnica conduïda per especialistes amb els que farem a nivell pràctic un compost i una sessió de treball molt interessant que acabarem amb un dinar al mateix Parc de es Olors.

Jornada tècnica: fertilitat del sòl i compost agroecològic

Jornada tècnica al voltant de la fertilitat del sól i com fer un compost per a una finca agroecològica. Tot prenent el cas del sòl del Parc de les Olors del Serrat, que hem analitzat recentment, aprendrem a interpretar-ne els resultats i a fer el compost adaptat a les necessitats de fertilització. Una jornada tècnica conduïda per especialistes amb els que farem a nivell pràctic un compost i una sessió de treball molt interessant.

A càrrec de:  Neus Vinyals

Enginyera agrícola i coordinadora de formació de L’Era i també de la formació per encàrrec. Imparteix classes d’horticultura i compost i  gestiona l’assessorament a Lluerna.

PER QUÈ COMPOSTAR?

Per a l’agricultura ecològica, el compostatge és fonamental ja que, juntament a altres tècniques com les rotacions de cultius, un treball adequat de la terra, la incorporació al sòl de part de les restes de cultiu i els adobs verds, el compost incrementa l’activitat microbiana i el nivell de la matèria orgànica al sòl. El compostatge també permet el reciclatge de nutrients i el retorn al sòl dels minerals extrets en forma de collites, valoritza  subproductes que poden ser contaminants si es gestionen incorrectament (a nivell de l’atmosfera i de les capes freàtiques) o que generen un impacte ambiental (es necessiten abocadors i incineradores per tractar-los), i els transforma en precursors de l’humus, de gran valor fertilitzant, i contribueix així a la  sostenibilitat dels sistemes agraris. Un altre estalvi de l’ús de compost és la reducció en la producció i el transport de fertilitzants sintètics, així com de la contaminació que aquests impliquen, i també de fitosanitaris, a causa d’una millor salut dels cultius.

PROGRAMA
- Introducció als conceptes bàsics
- Fertilitat
- Sanitat del sòl
- Rotació de cultius i adobs
- Fertilització orgànica
- Càlcul d’extraccions
- Cas pràctic

Horari: 10h a 13h

Preu: 15€

Comments are closed.

  • xarxes socials