Una història de tomàquets i de riquesa

Un pagès de tota la vida em va regalar unes llavors de tomàquets…..i fa pocs dies les vaig sembrar de nou. Perquè quan sembro llavors em sento rica?