Rituals de lluna decreixent pels moments que ens toca viure